ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ηλεκτρονικό μητρώο ΤΕΑ ΙΣΑ

_____________
Επιτυχημένη η Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του ΙΣΑ

Ηλεκτρονικό Μητρώο

Δείτε την ανακοίνωση.

Εγγραφή στο ΤΕΑ ΙΣΑ

_____________
Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την Αίτηση Εγγραφής σας μαζί με το Απογραφικό Δελτίο.

Αίτηση Εγγραφής - Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά τα στοιχεία σας και επισυνάψτε τα σχετικά έγγραφα:

  1. φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
  2. έγγραφο που δείχνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
  3. σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έγγραφο που δείχνει την ιδιότητα του ενδιαφερομένου (ιατρός-μέλος Ιατρικού Συλλόγου  ή εργαζόμενος σε Ιατρικό Σύλλογο με σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου)

Συχνές Ερωτήσεις

_____________
Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις για ότι ερωτήσεις έχετε για το ταμείο και την εγγραφή σας σε αυτό.

Απαντήσεις

Επικοινωνία