ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Παροχές

Το ΤΕΑ ΙΣΑ παρέχει ΕΦΑΠΑΞ στον ασφαλισμένο. Για να υπολογιστεί το ποσό του Εφάπαξ λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των εισφορών (τακτικών και εκτάκτων), τα έξοδα διαχείρισης & επενδύσεων και οι αποδόσεις, που έχουν συσσωρευθεί έως την στιγμή της υποχρέωσης απόδοσης του Εφάπαξ στον ασφαλισμένο. Ο ασφαλισμένος δικαιούται να λάβει το Εφάπαξ, εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:

    • Τουλάχιστον 5ετής ασφάλιση στο ΤΕΑ ΙΣΑ και ηλικία 55 ετών και άνω
    • Τουλάχιστον 10ετής ασφάλιση στο ΤΕΑ ΙΣΑ και ηλικία 50 ετών και άνω
    • Τουλάχιστον 15ετής ασφάλιση στο ΤΕΑ ΙΣΑ, ανεξαρτήτως ηλικίας
    • Συνταξιοδότηση από φορέα κύριας ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑ ΙΣΑ και ηλικίας

 

Εάν για κάποιο λόγο, ένας ασφαλισμένος αποφασίσει να διακόψει τις πληρωμές εισφορών πρόωρα, τότε α)υπολογίζεται το ποσό του Εφάπαξ που αναλογεί στην χρονική στιγμή της διακοπής πληρωμών και β)εισπράττει το ποσό του Εφάπαξ όταν ισχύσει μία από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις (άρθρο 29 Καταστατικού).

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, το αναλογούν Εφάπαξ αποδίδεται στους δικαιούχους του, ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης και ηλικίας του ασφαλισμένου.