ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Νέα - Ενημέρωση Μελών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ ΙΣΑ)

Ως γνωστόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΙΣΑ απαρτίζεται από α) 3 (τρία) φυσικά πρόσωπα που ορίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) και β) 4 (τέσσερα) φυσικά πρόσωπα, που είναι ταμειακά ενήμερα ασφαλισμένοι του ΤΕΑ ΙΣΑ και εκλέγονται με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους κατόπιν αρχαιρεσιών μεταξύ των ασφαλισμένων του ΤΕΑ ΙΣΑ (άρθρο 12, παράγραφος 1 του Καταστατικού).

Σε εφαρμογή του άρθρου 12 του καταστατικού του ΤΕΑ ΙΣΑ, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την εκλογή 4 (τεσσάρων) μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ισάριθμων αναπληρωτών τους, με 4ετή θητεία.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023, ώρες από 14:00 έως 18:00, υβριδικά, δηλαδή και α) διά ζώσης στα γραφεία του Ταμείου (Σεβαστουπόλεως 113, 3ος όροφος) και β) ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι καλούνται να θέσουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από σήμερα, ήτοι έως 10 Νοεμβρίου 2023.  Για την  υποψηφιότητα  συμπληρώνεται ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (κάντε κλικ εδώ)  και αποστέλλεται, έως 10 Νοεμβρίου 2023,  είτε διά ζώσης στα Γραφεία του Ταμείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην διεύθυνση info@teaisa.gr, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 210 3841234.

Απαραίτητη προϋπόθεση  για να μπορεί ένας ασφαλισμένος είτε α) να ψηφίσει είτε β) να είναι υποψήφιος είναι η ταμειακή ενημερότητα του την 1/12/2023,  δηλαδή να έχει εξοφλήσει τις τακτικές μηνιαίες εισφορές του έως και τον Νοέμβριο 2023.

Λεπτομερείς οδηγίες για τις ψηφοφορίες (διά ζώσης και ηλεκτρονική) θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του Ταμείου και θα αποσταλούν στις 5-6/12/2023 σε όσους ασφαλισμένους θα είναι ταμειακώς ενήμεροι την 1/12/2023 και άρα θα είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2023

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Επικοινωνία