ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πλαίσιο Λειτουργίας

Διοικητικό Συμβούλιο - Γραμματεία Εξυπηρέτησης

Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν της από 23/11/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των από 7/12/2023 αρχαιρεσιών μεταξύ των ταμειακώς εντάξει ασφαλισμένων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του ΙΣΑ,  συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, το πρώτο μετά την λήξη της θητείας της βάσει του Καταστατικού ορισθείσας Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής,  με 4ετή θητεία, ως ακολούθως:

Γεώργιος Πατούλης
Πρόεδρος
Ιωάννης Δατσέρης
Αντιπρόεδρος
Ηλίας Κουρεμένος
Γενικός Γραμματέας
Ευαγγελία Μαρκάκη
Ταμίας
Χριστόφορος Τζερμιάς
Μέλος
Πολυτίμη Λεονάρδου
Μέλος
Αθανάσιος Κάτσος
Μέλος

Γραμματεία Εξυπηρέτησης

Η Γραμματεία εξυπηρέτησης λειτουργεί κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 10:00 έως 15:00, με αρ. τηλ. 2130117345 και ηλεκτρονική διεύθυνση  info@teaisa.gr

Επικοινωνία