ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πλαίσιο Λειτουργίας

Διοικητικό Συμβούλιο - Γραμματεία Εξυπηρέτησης

Διοικητικό Συμβούλιο

Για την περίοδο από την ίδρυση του Ταμείου (17/12/2022), μέχρι την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 17/12/2023, το Ταμείο διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, με την εξής σύνθεση:

Γεώργιος Πατούλης
Πρόεδρος
Νικόλαος Μερτζιώτης
Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Δατσέρης
Γενικός Γραμματέας
Ευαγγελία Μαρκάκη
Ταμίας
Ιωάννης Κεχρής
Μέλος
Γεώργιος Μαρίνος
Μέλος
Σπυρίδων Προβατάς
Μέλος

Γραμματεία Εξυπηρέτησης

Η Γραμματεία εξυπηρέτησης λειτουργεί κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 10:00 έως 15:00, με αρ. τηλ. 2130117345 και ηλεκτρονική διεύθυνση  info@teaisa.gr