ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πλαίσιο Λειτουργίας

ΦΕΚ Ίδρυσης - Νομοθεσία

Όλα τα κείμενα της νομοθεσίας, που αναφέρεται στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, βρίσκονται στους ιστότοπους:

α) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που είναι η Αρχή που εποπτεύει την λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

και

β) της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) που είναι το επίσημο θεσμικό όργανο για την ενιαία εκπροσώπηση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα: ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Επικοινωνία