ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πλαίσιο Λειτουργίας

Επενδυτική Επιτροπή - Γραμματεία Εξυπηρέτησης

Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή απαρτίζεται από τεχνοκράτες με πλούσια εμπειρία στον χρηματοεπενδυτικό τομέα.  

Δρ. Νικόλαος Σκουριάς
Πρόεδρος
Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης
Μέλος
Εμμανουήλ Χατζηδάκης
Μέλος

Γραμματεία Εξυπηρέτησης

Η Γραμματεία εξυπηρέτησης λειτουργεί κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 10:00 έως 15:00, με αρ. τηλ. 2130117345 και ηλεκτρονική διεύθυνση  info@teaisa.gr

Επικοινωνία