ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πλαίσιο Λειτουργίας

Σκοπός - Παροχές

Σκοπός

Το ΤΕΑ Ι.Σ.Α. αποσκοπεί στην παροχή συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και ενδεικτικά των κινδύνων γήρατος, θανάτου και αναπηρίας.  Προς το παρόν,  αυτή η παροχή συνίσταται στην χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ μετά από την συμπλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο καταστατικό.

Παροχές

Το ΤΕΑ ΙΣΑ παρέχει ΕΦΑΠΑΞ στον ασφαλισμένο. Για να υπολογιστεί το ποσό του Εφάπαξ λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των εισφορών (τακτικών και εκτάκτων), τα έξοδα διαχείρισης & επενδύσεων και οι αποδόσεις, που έχουν συσσωρευθεί έως την στιγμή της υποχρέωσης απόδοσης του Εφάπαξ στον ασφαλισμένο.

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να λάβει το Εφάπαξ, εφόσον συμπληρώνεται οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:

 • ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΑ ΙΣΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 20/12/2023
  • Συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα ασφάλισης
  • Τουλάχιστον 5ετής ασφάλιση στο ΤΕΑ ΙΣΑ και ηλικία 55 ετών και άνω
  • Τουλάχιστον 10ετής ασφάλιση στο ΤΕΑ ΙΣΑ και ηλικία 50 ετών και άνω
  • Τουλάχιστον 15ετής ασφάλιση στο ΤΕΑ ΙΣΑ, ανεξαρτήτως ηλικίας
 • ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΑ ΙΣΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 20/12/2023
  • συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα ασφάλισης
  • ηλικία 62 ετών, ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ ΙΣΑ, όπως το ελάχιστο αυτό ηλικιακό όριο διαμορφώνεται κάθε φορά για τη λήψη πλήρους σύνταξης από τον κύριο φορέα ασφάλισης
  • ηλικία 55 ετών με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ ΙΣΑ

Επικοινωνία