ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Εγγραφή - Εισφορές

ΕΓΓΡΑΦΗ

Μέλος του ΤΕΑ ΙΣΑ μπορεί να γίνει:

α) οποιοσδήποτε ιατρός – μέλος οποιουδήποτε Ιατρικού Συλλόγου της χώρας και

β) οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε οποιοδήποτε Ιατρικό Σύλλογο της χώρας, με σχέση έμμισθης εντολής ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Ο ενδιαφερόμενος για να γίνει μέλος συμπληρώνει την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του καταστατικού, και την υποβάλλει ηλεκτρονικά προς έγκριση από το Δ.Σ.

Πριν από τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, πρέπει να είναι διαθέσιμα τα εξής δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή για να υποβληθούν μαζί με την αίτηση:

  1. φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
  2. έγγραφο που δείχνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
  3. σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ΔΕΝ είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έγγραφο που δείχνει την ιδιότητα του ενδιαφερομένου (ιατρός-μέλος Ιατρικού Συλλόγου  ή εργαζόμενος σε Ιατρικό Σύλλογο με σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου)


ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Α) Τακτική εισφορά είναι αυτή που καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα και μπορεί να είναι οποιοδήποτε ποσό από 50 ευρώ έως 10.000 ευρώ.  Το ποσό της τακτικής εισφοράς μπορεί να αλλάζει μια φορά τον χρόνο.

Β) Έκτακτη εισφορά είναι αυτή που καταβάλλεται οποτεδήποτε επιθυμεί ο ασφαλισμένος και είναι οποιουδήποτε ποσού έως 50.000 ευρώ ετησίως. Έκτακτη εισφορά μπορεί να καταβάλλεται μια φορά τον χρόνο.