ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Εγγραφή - Εισφορές

ΕΓΓΡΑΦΗ

Μέλος του ΤΕΑ ΙΣΑ μπορεί να γίνει:

α) οποιοσδήποτε ιατρός – μέλος οποιουδήποτε Ιατρικού Συλλόγου της χώρας και

β) οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε οποιοδήποτε Ιατρικό Σύλλογο της χώρας, με σχέση έμμισθης εντολής ή σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Ο ενδιαφερόμενος για να γίνει μέλος συμπληρώνει την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του καταστατικού, και την υποβάλλει ηλεκτρονικά προς έγκριση από το Δ.Σ.

Πριν από τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, πρέπει να είναι διαθέσιμα τα εξής δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή για να υποβληθούν μαζί με την αίτηση:

  1. φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
  2. έγγραφο που δείχνει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
  3. σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ΔΕΝ είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έγγραφο που δείχνει την ιδιότητα του ενδιαφερομένου (ιατρός-μέλος Ιατρικού Συλλόγου  ή εργαζόμενος σε Ιατρικό Σύλλογο με σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου)


ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Α) Τακτική εισφορά είναι αυτή που καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα.  Το ποσό της τακτικής εισφοράς μπορεί να αλλάζει μια φορά τον χρόνο.

Β) Έκτακτη εισφορά είναι αυτή που καταβάλλεται οποτεδήποτε επιθυμεί αλλά μόνο μια φορά τον χρόνο.

 

Βάσει του νόμου 5078/20.12.2023,  το ετήσιο σύνολο των εισφορών (τακτικών και έκτακτης) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των μισθών για μισθωτούς ή το ποσό των 20.000 ευρώ για μη μισθωτούς (ελευθεροεπαγγελματίες).

Επικοινωνία