ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα, 07/12/2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μετά από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 7/12/2023, διά ζώσης και ηλεκτρονικά (εξ αποστάσεως), μεταξύ των ταμειακά ενήμερων μελών του Ταμείου, εκλέγονται κατά σειρά οι εξής:

  1. Μαρκάκη Ευαγγελία
  2. Τζερμιάς Χριστόφορος
  3. Λεονάρδου Πολυτίμη
  4. Κάτσος Αθανάσιος
  5. Παντελίδης Ηλίας
  6. Κωλέττης Θεόφιλος
  7. Μερτζιώτης Νικόλαος
  8. Κατζουράκης Σταύρος


Οι πρώτοι 4 (τέσσερεις) θα είναι τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι 4(τέσσερεις) θα είναι αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.

Δείτε το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής

Επικοινωνία