ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας www.teaisa.gr :

 

 Ο Ιστότοπος  ανήκει στο Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Ίδρυμα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών – Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΕΣΠ-TEA ΙΣΑ Ν.Π.Ι.Δ.» (εφεξής «ΤΕΑ ΙΣΑ» ή «Ταμείο»).

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Σεβόμαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο και εναρμονιζόμαστε πλήρως με τον Ελληνικό και  Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR).

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής, καθώς επίσης και στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR), αλλά και τις λοιπές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η παρούσα Πολιτική περί απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την προστασία του απορρήτου και για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς,  την online δραστηριότητά σας και για τον τρόπο χρήσης τους.

Μέσω  του Ιστοτόπου το ΤΕΑ ΙΣΑ συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες  του, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση  τους.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Εσείς ως επισκέπτες, είστε τα “υποκείμενα δεδομένων” και εμείς, ως ΤΕΑ ΙΣΑ  είμαστε οι “υπεύθυνοι επεξεργασίας” των δεδομένων σας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα – Τι είναι;

«Δεδομένo προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα και μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας και από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και κάθε άλλη σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το ΤΕΑ ΙΣΑ συλλέγει τα δεδομένα σας, όταν συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής σας είτε σε φυσική μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω του Ιστότοπου του ή όταν επικοινωνείτε μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο.

Το ΤΕΑ ΙΣΑ ενδέχεται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών, όπως: Εγγραφές μελών και τήρηση αρχείου μελών του  ή Ταμείου, Αποστολή e-mail/newsletter για ενημερωτικούς σκοπούς,  Δημιουργία προφίλ και επαλήθευση χρήστη, Αιτήματα για πληροφορίες

Στους τύπους προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνονται:

  • στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση εργασίας ή έδρας σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας και το κινητό σας τηλέφωνο, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ειδικότητα σας.
  • άλλες μοναδικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικά χρήστη και κωδικοί πρόσβασης, προτιμήσεις επικοινωνίας, εργασιακό υπόβαθρο.

Επισημαίνεται ότι το ΤΕΑ ΙΣΑ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών/μελών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Ο διαχειριστής  του ιστοτόπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι συνεργάτες ή προσωπικό του ΤΕΑ ΙΣΑ, ίσως να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά για να τηρείται το αρχείο μελών του ΤΕΑ ΙΣΑ ή για ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός αν ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ο διαχειριστής  του ιστοτόπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του καθώς και οι συνεργάτες του ή προσωπικό του ΤΕΑ ΙΣΑ, δεν θα διαθέσουν προς πώληση ή άλλως μεταφέρουν  ή δημοσιοποιήσουν προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών/μελών σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με το ΤΕΑ ΙΣΑ, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη/μέλους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχετε, το ΤΕΑ ΙΣΑ ενδέχεται επίσης να συλλέξει πληροφορίες κατά την επίσκεψή σας σε μια τοποθεσία Web του  Ταμείου μας, σε μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω Web ή σε μια τοποθεσία Web που “υποστηρίζεται από” άλλη εταιρεία εκ μέρους του  Ταμείου, μέσω των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων, που περιλαμβάνουν προειδοποιητικά σήματα Web, cookies και ενσωματωμένες συνδέσεις Web. Αυτά τα εργαλεία συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες κίνησης που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία Web, όπως τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τους χρόνους πρόσβασης και τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web από όπου μεταβήκατε. Ενδέχεται να συλλέξουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP), το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, τη συμπεριφορά μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (δηλαδή, τις σελίδες που βλέπετε, τις συνδέσεις που ακολουθείτε και άλλες ενέργειες που κάνετε σε σχέση με τις τοποθεσίες Web του ΤΕΑ ΙΣΑ ή τις υποστηριζόμενες τοποθεσίες Web). Το ΤΕΑ ΙΣΑ  ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δελτία επικοινωνίας που αποστέλλει και επομένως ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία όταν ανοίγετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάνετε κλικ σε σύνδεση που περιέχεται σε αυτό.

 

Οι βασικές αρχές για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ιδιαιτέρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής GDPR).
Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:
– Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
– Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.
– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.
– Διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που θέτουμε.
– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.
Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων που επεξεργάζεται, το Ταμείο  εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό του, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. κρυπτογράφηση, πιστοποιημένοι πάροχοι φιλοξενίας). Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

 

Σκοπός και νόμιμη αιτία της επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς για τις χρήσεις που ορίζονται κατωτέρω:

α) Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εγγραφή σας στο ΤΕΑ ΙΣΑ,

β) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ενημερώσουμε σχετικά με ζητήματα που άπτονται της  επαγγελματικής προαιρετικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης σας.

γ) Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με αιτήματά σας.

δ) Για την καλύτερη  διαχείριση του ιστοτόπου του ΤΕΑ ΙΣΑ, τη διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και για την πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης.

ε) Για την ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών μας στον ιστότοπο μας.

στ) Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email αν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε την λήψη ενημερωτικού δελτίου)

ζ) Για την παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες).

Το ΤΕΑ ΙΣΑ  δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή σας.

 

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται εντός του ΤΕΑ ΙΣΑ.  Ωστόσο, προκειμένου  ο Ιστότοπος να λειτουργεί εύρυθμα, επιτρέπουμε σε συγκεκριμένους συνεργάτες μας να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα σας. Οι συνεργάτες αυτοί, οι οποίοι με βάση τη νομοθεσία ονομάζονται “εκτελούντες την επεξεργασία”, επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και μόνο για λογαριασμό και κατ’ εντολή μας, με την εξαίρεση τυχόν έννομων υποχρεώσεων. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.

Οι συνεργάτες μας εδρεύουν κατ’ αρχήν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν επιλεγεί με βασικό κριτήριο, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ασφαλούς επεξεργασίας των δεδομένων σας. Οι συνεργάτες μας δεσμεύονται μέσω σύμβασης που έχει συναφθεί μαζί μας, η οποία αναφέρει ότι παρέχουν απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

Οι εταιρείες αυτές μας παρέχουν υπηρεσίες όπως, υπηρεσίες για την παροχή ιστοφιλοξενίας (web hosting)  του Ιστοτόπου, και άλλες. Για να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τους αποδέκτες των δεδομένων σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο όταν μας ζητήσετε να το κάνουμε ή όταν θεωρούμε ότι απαιτείται από το νόμο.

Αν δημοσιεύετε, σχολιάζετε, εκφράζετε ενδιαφέρον ή παράπονα ή μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ σε μια τοποθεσία του ΤΕΑ ΙΣΑ, κοινωνικό δίκτυο, ιστολόγιο ή άλλο φόρουμ τέτοιου είδους, πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλετε ενδέχεται να αναγνωστεί, θεαθεί, συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες αυτών των φόρουμ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μαζί σας, την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ή για σκοπούς που δεν ελέγχονται ούτε από εσάς ούτε από το ΤΕΑ ΙΣΑ.   Το ΤΕΑ ΙΣΑ δεν φέρει ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλλετε σε τέτοια φόρουμ.

 

 

Επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον

 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα και ειδικότερα τη διεύθυνση IP σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»). Η επεξεργασία αυτή είναι επιτρεπτή καθώς δεν ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται ρητώς να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας με βάση την αιτιολογική σκέψη 49 του GDPR.

 

Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

 

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο σύστημα της εταιρείας, το οποίο φιλοξενείται σε κέντρο δεδομένων που βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν προθεσμίες που προβλέπονται από το Νόμο.

Για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω φόρμας επικοινωνίας αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για περίοδο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, αλλά και για όσο απαιτείται για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών κλπ υποχρεώσεων.

 

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας.

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα, του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το ΤΕΑ ΙΣΑ  απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

α) Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να  ενημερωθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. 

 

β) Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

γ) Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (π.χ. σε άλλο Σύλλογο).

 

δ) Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

στ) Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Το ΤΕΑ ΙΣΑ στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

ζ) Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Τηλεομοιοτυπία: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

 

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks) σε ιστότοπους τρίτων μερών

 

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων εντός  του ιστοτόπου παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε  ιστότοπους  τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των παραπάνω ιστοτόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link).

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων του κάθε  ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

 

Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

 

Στο πλαίσιο βελτίωσης των υπηρεσιών μας, είναι πιθανό η πολιτική μας για την προστασία των δεδομένων σας να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας.

 

Επικοινωνία

 

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΤΕΑ ΙΣΑ

Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα 11526,

dpo@teaisa.gr

 

 

Επικοινωνία