ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΑ ΙΣΑ

Αθήνα, 12/12/2023

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΕΑ ΙΣΑ

Κατόπιν της από 23/11/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των από 7/12/2023 αρχαιρεσιών μεταξύ των ταμειακώς εντάξει ασφαλισμένων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του ΙΣΑ,  συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, το πρώτο μετά την λήξη της θητείας της βάσει του Καταστατικού ορισθείσας Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής,  με 4ετή θητεία, ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Γεώργιος Πατούλης, ιατρός – μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Δατσέρης, ιατρός – μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Γενικός Γραμματέας: Ηλίας Κουρεμένος, Οικονομολόγος

Ταμίας: Ευαγγελία Μαρκάκη, Ιατρός – μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Μέλος: Χριστόφορος Τζερμιάς, ιατρός – μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Μέλος: Πολυτίμη Λεονάρδου, ιατρός – μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Μέλος: Αθανάσιος Κάτσος, ιατρός – μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας

Επικοινωνία